عکس استاندارد لاتاری

عکس استاندارد لاتاری شرایط ویژه ای دارد و این شرایط باید رعایت شوند. عکس لاتاری باید با ابعاد مربع و دارای پیکسل 600 تا 1200 باشد.

اگر در موسسه ایرانیان لاتاری ثبت نام لاتاری انجام می دهید نیاز به تنظیم پیکسل نیست و این مورد به وسیله کارشناسان ما تنظیم خواهد شد.

در نظر داشته باشید که عکس برای لاتاری آمریکا باید در 6 ماه گذشته گرفته شده باشد و همچنین نباید در لاتاری های گذشته از این عکس استفاده شده باشد.

عکس های با عینک و لنز قابل قبول نیستند همچنین عکس لاتاری باید با پس زمینه سفید و نگاه شخص مستقیم به دوربین بوده و شانه ها مشخص باشند.

علاوه بر این باید فضای بالای سر شخص مشخص بوده و کادر عکس به سر شخص چسبیده نباشد.

قرص صورت شخص باید کامل مشخص و موها یا روسری یا هرچیز دیگر نباید روی صورت سایه بیندازند.

عکس با حجاب برای مسلمانان در قوانین لاتاری قابل قبول میباشد.

فایل اصلی عکس به صورت دیجیتالی باید برای موسسه ارسال شود و در فایل هیچگونه روتوش یا تغییر سایزی نباید اعمال شود.

کارشناسان موسسه ایرانیان لاتاری تمامی تنظیمات استاندارد را روی عکس شما اعمال خواهند کرد.

قبل از ارسال عکس توضیحات فوق و قالب صحیح عکس لاتاری را در زیر مشاهده نمایید.

عکس استاندارد لاتاری
عکس استاندارد لاتاری

::

عکس استاندارد لاتاری
عکس لاتاری

::

عکس استاندارد لاتاری
عکس لاتاری

گردآوری: ثبت نام لاتاری