شرط تحصیلی برای لاتاری آمریکا

اصلی ترین شرط ثبت نام لاتاری این است که شخص ثبت نام کننده باید حداقل مدرک تحصیلی معادل دیپلم آمریکا داشته باشد.

این دیپلم معادل دوازده سال تحصیل می باشد.

در سیستم آموزشی ایران دیپلم های نظام قدیم، مدارک پیش دانشگاهی و دیپلم های جدید که در سال چهارم دبیرستان فارغ التحصیل می شوند دوازده ساله و واجد شرکت در لاتاری هستند.

علاوه بر این دانش آموزان سال چهارم دبیرستان که هنگام ثبت نام در حال تحصیل میباشند نیز می توانند به صورت انفردای ثبت نام نمایند.

افرادی که دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش دارند واجد شرایط ثبت نام نیستند و باید حتما دانشجو باشند.

شرط تحصیلی برای کیس اصلی الزامی می باشند و افراد خانواده به عنوان زیرمجموعه الزامی برای داشتن این شرط ندارند.

اگر شخصی شرط تحصیلی را نداشته باشد باید دارای سابقه شغلی قابل قبول وزارت امورخارجه آمریکا باشد.

شرط شغلی ( در صورت نداشتن 12 سال تحصیل )

افرادی که دوازده سال تحصیل ندارند باید طی 5 سال گذشته 2 سال در مشاغل با امتیاز SVP بالاتر از 7 سال سابقه کار داشته باشند.

وضعیت امتیاز مشاغل در سایت www.onetonline.com قابل مشاهده می باشد.