مهاجرت به آمریکا با ثبت نام لاتاری توسط ایرانیان لاتاری

مهاجرت به آمریکا با ثبت نام لاتاری آمریکا توسط ایرانیان لاتاری در صورتی که ویزای آمریکایی که شما دارید از دسته بندی مهاجرتی مانند ویزای لاتاری یا ویزای خانوادگی است.

مهاجرت به آمریکا با ثبت نام لاتاری توسط ایرانیان لاتاری
مهاجرت به آمریکا با ثبت نام لاتاری توسط ایرانیان لاتاری

میتوانید بلیط یک طرفه خریداری کنیداما اگر ویزای شما یک ویزای غیر مهاجرتی مانند ویزای کار آمریکا یا ویزای تحصیلی آمریکا یا ویزای توریستی آمریکا است

باید بلیط دو طرفه خریداری کنید وگرنه از مرز آمریکا شما را بازخواهند گرداند و ویزای شمارا باطل خواهند کرد.

پرواز مستقیم به آمریکا

ضمنا پرواز مستقیم از ایران به آمریکا نداریم.

برای سفر به آمریکا باید از خدمات خطوط هوایی شرکت هایی نظیر Turkish، Lufthansa، Qatar airways، Emirates و امثالهم استفاده کنید.

یعنی یا باید از ترکیه یا از قطر یا از امارات و یا از آلمان به خاک آمریکا بروید.

چه چیزی همراه نبریم

اگر میخواهید بی دردسر از فرودگاه خارج شوید، سبزیجات خشک شده و میوه خشک شده و امثالهم را همراه نبرید.

در آمریکا هم همه چیز برای خرید مهیا است.

توصیه میکنم از همراه بردن گیاهان دارویی و دارو بدون تاییدیه های پزشکی خودداری کنید.

میزان پول نقد مجاز مسافر

هر نفر میتواند تا 10 هزار دلار آمریکا، بدون توضیح، در هر سفر، همراه داشته باشد.

اگر مبلغ نقد همراه شما بیش از این است، منعی برای ورود به آمریکا نیست.

فقط حتما به پلیس CBP فرودگاه این موضوع را اعلام کنید و فرم های مخصوص را تکمیل کنید.

همراه بردن حیوان خانگی

حتما با شرکت هواپیمایی که میخواهید سفر کنید، قبل از خرید بلیط مشورت کنید.

قوانین شرکت های هواپیمایی برای حمل حیوان خانگی متفاوت است.

گردآوری: ثبت نام لاتاری ایرانیان لاتاری